C2C i B2C- dwie popularne formy usług

Czy słyszałeś, co prezentują ostatnie dane statystyczne, jasno wskazujące na fakt, że w dzisiejszych czasach nawet tak zatwardziałe społeczeństwo jak Polacy, decyduje się znacznie częściej na inwestycję w nabywanie produktów czy realizację usług online? Coś w tym jest, ponieważ statystyki nie mogą kłamać- co takiego zatem wyróżnia e-commerce, sprawiając, że w kategorii szeroko rozumianych usług stają się one tak bardzo silnie rozpowszechnione, masowo zarażając nawet najbardziej do tej pory przeciwnych handlowaniu elektronicznie?
Na pewno w bardzo dużym stopniu wpływ na przekonanie się do rozlegle traktowanej sfery e-commerce ma fakt, iż wyszczególnia się obecnie mnóstwo rodzajów i form tego typu handlu. W tym zakresie, e-commerce opiera się przede wszystkim na formie B2B, która jednak jest opcją doskonale każdemu znaną, zwłaszcza w wymiarze czysto biznesowym. Dodatkowo, można wyróżnić także wspomniane w tytule, dwie inne formy e-commerce, czyli handel elektroniczny na zasadzie business to consumer, a więc B2C, co opiera się na wymianie między podmiotem gospodarczym oraz konsumentem. Wynika to w głównej mierze z faktu, że przedsięborstwo coś proponuje, a konsument czegoś potrzebuje.

Jest to związane ze sprzedażą realizowaną pojedynczo, indywidualnie. Do tego mowa o sprzedaży detalicznej, dla której ta forma handlu elektronicznego w ogóle istnieje.
Kolejna forma realizacji e-commerce opiera się natomiast na wymianie między konsumentami, czyli jest to coś, co określa się mianem skrótowym C2C, a w dosłownym tłumaczeniu to forma consumer to consumer.
Autor artykułu: