Jakie są rodzaje e-commerce?

Jedną z powszechnie znanych dziś form nowoczesnych usług okazuje się e-comerce, a więc handel internetowy, elektroniczny, jaki może być realizowany za pośrednictwem platform aukcyjnych, portali ogłoszeniowych, serwisów anonsowych, sklepów internetowych, platform płatności i wirtualnych banków oraz parabanków, a także platform przetargowych. Niemniej jednak podział obejmuje w tym aspekcie nie tylko wymiary możliwych źródeł dystrybucji łączących się z omawianym tematem e-commerce. Równie dobrze możemy zwrócić uwagę na aspekt wielorakich form tego handlu. Więcej w dalszych fragmentach.
Handel elektroniczny może przybierać formy następujące: pośrednia hybrydowa oraz kompleksowa. Wszystko to odnosi się wówczas do kwestii, w jakim zakresie są realizowane wszelkiego typu zabiegi związane z etapem od złożenia zamówienia i wyszukania produktu czy usługi online, jakie nas interesują, aż do momentu odebrania zamówienia i dokonania za niego odpowiedniej płatności. Musimy jednakże wspomnieć również i o tym, że handel elektroniczny realizowany jest na różnych płaszczyznach.

W tym zakresie trzeba wspomnieć przede wszystkim o opcji B2B, czyli z angielskiego tłumacząc dosłownie business to business. Jest to forma e-commerce, która wykonywana jest między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Polega to na wymienianiu się i dokonywaniu transakcji na linii nie tylko przedsiębiorca i drugi przedsiębiorca, ale także dostawcy, partnerzy biznesowi czy też odbiorcy określonych towarów i usług. Z tym zakresem wiąże się niewątpliwie również wyszukiwanie informacji o charakterze stricte handlowym. Warto też wspomnieć o sektorze działalności online, związanej z Intranetem Gospodarczym.
Autor artykułu: