Formy handlu elektronicznego

E-commerce to obecnie jedna z najchętniej rozwijanych dziedzin usług. Jest to nowoczesny handel opierający się na realizacji transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem sieci. Warto wspomnieć, że istnieje bardzo wiele rozmaitych form wspomnianego w tytule niniejszego poradnika handlu elektronicznego.
Ogólnie istnieje też wiele jego nośników, czyli źródeł produktów dostarczanych online. Nie tylko jako e-commerce rozumie się strony internetowe stanowiące standardowe na chwilę obecną sklepy działające online. Ponadto, do tej szerokiej grupy usług elektronicznych związanych z handel zaliczyć trzeba również wysokiej klasy portale aukcyjne, na jakich odbywają się licytacje.

Można też mówić o bardziej profesjonalnych i prestiżowych platformach takich jak platformy przetargowe czy też rozliczne witryny funkcjonujące jako serwisy ogłoszeniowe, za pośrednictwem których także coś można kupić oraz coś sprzedać.
W zakresie wymienionych w tytule artykułu form handlu elektronicznego natomiast, trzeba mieć na względzie trzy podstawowe jego rodzaje. Mowa zarówno o bezpośrednim jak i kompleksowym handlu, ale także o jego formie pośredniej i hybrydowej. W pierwszym przypadku w grę wchodzi realizacja kompleksowej transakcji handlowej od samego początku do końca online, czyli rozumie się przez to zarówno złożenie zamówienia w sieci, jak również i dokonanie płatności. Kolejna kwestia to pośrednia forma e-commerce, która wiąże się z wyszukiwaniem potrzebnych nam usług, czy też dóbr w sieci, z kolei realizacja transakcji nie jest już online, tylko face to face.
Autor artykułu: